Υπόδειγμα εντύπου αίτησης για την ένταξη τοπικού δικτύου στο πανελλήνιο Δίκτυο Κατά της Βίας στο Σχολείο.

Αποστολή της συμπληρωμένης Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Κατά της Βίας στο Σχολείο μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Προεδρείο. Σε τρέχοντα χρόνο, της Επιτροπής προεδρεύει ο Συνήγορος του Πολίτη-Συνήγορος του Παιδιού, e-mail: cr@synigoros.gr, πρόσωπο επικοινωνίας: κα Μαρία Τσάγκαρη τηλ.2131306716 (Γραμματεία 2131306703 και -605).

Για να κατεβάσετε το Έντυπο αίτησης πατήστε εδώ