Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης φυσικού εκπροσώπου του φορέα-μέλους του τοπικού δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού

Αποστολή της συμπληρωμένης Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Κατά της Βίας στο Σχολείο μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Προεδρείο. Σε τρέχοντα χρόνο, της Επιτροπής προεδρεύει ο Συνήγορος του Πολίτη-Συνήγορος του Παιδιού, e-mail: cr@synigoros.gr, πρόσωπο επικοινωνίας: κα Μαρία Τσάγκαρη τηλ.2131306716 (Γραμματεία 2131306703 και -605).

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ